GVN Podologie & Orthopedie Service

Steunzolen & sportinlays

Steunzolen en (sport)inlay’s bieden ondersteuning, bewerkstelligen correctie en geven comfort bij lichtere (voet)standafwijkingen of andere klachten aan het bewegingsapparaat. Onze producten worden, na zorgvuldig onderzoek, specifiek op uw situatie gemaakt en bied een adequate oplossing voor uw voet- of houdingprobleem. In het algemeen komt u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking. Raadpleeg daarom altijd vooraf uw ziektekostenverzekeraar. Op verzoek krijgt uw huisarts of specialist na het aanmeten een beknopt verslag over onze bevindingen en het te leveren product.

Aanmeten
Het aanmeten van podologische therapiezooltjes, steunzolen & sportinlay’s duurt in de regel ongeveer 45 minuten. Na het intakegesprek (anamnese) wordt uw looppatroon beoordeeld via een gangbeeldanalyse en worden uw voeten nauwkeurig geïnspecteerd. Hierna wordt een blauwafdruk (=PODOGRAM) van uw voeten gemaakt met de gewenste correctie-elementen; uw lichaamshouding wordt hierbij eveneens perfect gecorrigeerd!

Bij een orthopedisch voetsupplement kan er een aanvullende paraffine- of gipsafdruk gemaakt worden. Een voetbed via gipsafdruk wordt ook wel een IVS(=Individueel Voet Supplement) genoemd.

Product
Uw podologische zooltjes, steunzool of(sport-inlay wordt vervaardigd uit hoogwaardige en moderne materialen. De meest gebruikte materialen zijn kurk- en specifieke kunststofmaterialen al dan niet in combinatie met leder. De fabricage vind plaats volgens de laatste inzichten, richtlijnen en met behulp van de nieuwste techniek.

Levertijd
De levertijd voor steunzolen en podologische inlay’s is gemiddeld 14-21 werkdagen. Voor sportinlay’s en steunzolen naar gipsmodel is dit 21 werkdagen.

Inlopen/gewenning
Meestal heeft u even nodig om aan de zooltjes te wennen. Bij het afleveren krijgt u een adequaat inloopschema van uw adviseur mee. Gemiddeld genomen hebben volwassenen 3 weken nodig om aan de (nieuwe) steunzolen te wennen. Bij kinderen gaat dit vaak sneller.

(Na)controle
6 weken na afleveren van de podologische therapiezooltjes, steunzool of sportinlay vind er een controle plaats. Bij eventuele aanpassing van de steunzool volgt er na enkele weken opnieuw een nacontrole. Mocht u tijdens de inloopperiode dusdanige klachten hebben zodat verder inlopen belemmerd wordt, neem dan direct contact op via ons telefoonnummer 06-40131008 er wordt dan voor u een spoedafspraak ingepland om uw klachten ter plekke op te lossen.

Kosten en vergoedingen
Steunzolen & (sport)inlay’s hebben afhankelijk van hun lengte en uitvoering verschillende prijzen. De factuur van uw steunzolen dient u, bij de aflevering van het product direct te voldoen. De leveringsconditie is contant bij aflevering. De kosten voor steunzolen & (sport)inlay’s zijn een totaalprijs. Hierin zit het aanmeten, het product, de aflevering, en eenmaal nacontrole met  eventuele aanpassingen..

Prijs : podologische senso-motorische therapiezolen € 197,50

Prijzen
Na betaling van de factuur kunt u de factuur samen met de medische verwijzing, declareren bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekering en de gekozen (aanvullende) polis kan er een volledige of gedeeltelijke vergoeding van uw zooltjes plaatsvinden.

Onderhoud & Reparatie
Onze producten zijn van hoogwaardige materialen gemaakt. Regelmatig onderhoud en indien nodig reparatie, verlengd de levensduur van uw hulpmiddel. Vraag onze adviseur naar het juiste onderhoudsmiddel voor uw product. Ook voor reparatie van uw hulpmiddel kunt u bij ons terecht. Zowel onderhoudsmiddelen als reparatie is voor eigen rekening tenzij de zorgverzekeraar dit in uw polis heeft opgenomen.

Gebruiksduur & garantie
Gemiddeld genomen gaan steunzolen 1 tot 3 jaar mee. Dit is sterk afhankelijk van het gebruik , de belasting en de groeiperiode (bij kinderen). Wij adviseren volwassenen om minimaal 1 x per jaar een controle te laten doen. Bij kinderen minimaal 1 x per jaar of zo nodig eerder. Verder adviseren wij om voor dagelijks gebruik en sport, 2 afzonderlijke type steunzolen te gebruiken.Sportinlay’s zijn gemaakt van andere materialen en moeten aan heel andere eisen en eigenschappen voldoen dan steunzolen voor algemeen dagelijks gebruik. Steunzolen en sportinlay’s hebben nauwelijks onderhoud nodig. Bij het afleveren krijgt u hiervoor een passend advies. Indien gewenst kunt u uw steunzool of sportinlay laten bekleden. Hier zijn kosten aan verbonden.

Indien u vragen heeft of vind dat de steunzolen of sportinlay’s niet meer functioneren, neem dan altijd contact met ons op. Wij zijn er om u verder te helpen met het verbeteren van uw loopcomfort.

Schuiven naar boven