Orthopedisch schoeisel (OS-A)

Orthopedisch schoeisel wordt volledig op uw voet en naar uw specifieke (medische) situatie vervaardigd. In grote lijnen zijn er drie groepen: 1. Laag orthopedisch schoeisel 2.hoog orthopedisch schoeisel ( in de volksmond halfhoge schoenen tot aan, of net boven de enkel) 3. Extra hoog orthopedisch schoeisel (minimaal 10 cm boven de binnenenkel in combinatie met een verstevigde schacht). Ook uw ziektekostenverzekeraar hanteert deze termen. Onze producten worden , na zorgvuldig onderzoek, specifiek voor uw situatie gemaakt en bieden en adequate oplossing in het voorkomen, verminderen of opheffen van uw (voet)klachten. Maak voor een persoonlijk advies op maat een afspraak. Ons telefoonnummer is 06-40131008.

Verwijzing
Voor het aanmeten van orthopedisch schoeisel heeft u een verwijzing nodig. Deze verwijzing krijgt u via uw huisarts of specialist ( orthopedisch chirurg, revalidatie-arts en bij sommige ziektenkostenverzekeraars ook reumatoloog, dermatoloog of geriater). De verwijzing heeft u nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding via uw ziektekostenverzekering. Informeer vooraf bij uw ziektekostenverzekering welke regels voor u van toepassing zijn.

Aanmeten
Het aanmeten van orthopedisch schoeisel duurt afhankelijk van het type schoeisel tussen 25 en 50 minuten. Na het intakegesprek (anamnese) wordt zorgvuldig uw houdings- en looppatroon bekeken (gangbeeldanalyse) en worden uw voeten zorgvuldig bekeken (inspectie). Indien nodig volgt een spierkrachtonderzoek en een (gewrichts)bewegingsonderzoek. Hierna wordt een afdruk van uw voet gemaakt (conventioneel of digitaal) en afhankelijk van het type schoeisel kan er een aanvullende schuimdoos- en/of gipsafdruk gemaakt worden. Mogelijk zal in de toekomst het “klassieke” gips vervangen worden door kunststofgips of een 3D-laserscanner.

Product
Orthopedisch schoeisel is ambachtelijk vakwerk. Van de leest t/m de schoen wordt alles volledig met de hand (met behulp van machines) vervaardigd. De fabricage vind plaats volgens de laatste inzichten, richtlijnen en met behulp van de laatste technieken. In de toekomst zal steeds meer gebruik gemaakt worden van digitale systemen. Om de functie en behandeldoel van uw schoen te controleren kan het zijn dat u, tussentijds, voor een vooraf afgesproken periode een zogenaamde “proefschoen” krijgt. Het is mogelijk dat u vooraf aan het definitief afwerken van uw orthopedische schoenen met deze proefschoenen ter controle terug moet bij uw medisch specialist.

Levertijd
De levertijd vanaf aanmeten tot het afleveren bedraagt gemiddeld maximaal tien weken. Dit is exclusief de eventuele proeffase en tussentijdse controle afspraken bij uw medisch specialist.

Inlopen/Gewenning
Na het afleveren heeft u enige tijd nodig om aan uw orthopedische schoenen te wennen. Bij het afleveren krijgt u een adequaat opbouwschema van uw adviseur. Gemiddeld hebben volwassenen drie weken nodig om aan orthopedische schoenen te wennen. Bij kinderen gaat dit sneller. Bij hen is dat enkele dagen tot een week. Raadpleeg zonodig de adviezen op onze website: www.gvnorthopedie.nl

(Na)Controle
Drie tot zes weken na afleveren van orthopedisch schoeisel vind er een controle plaats. Bij eventuele aanpassingen volgt er na enkele weken opnieuw een nacontrole. Ook kan het zijn dat uw huisarts of medisch specialist u wilt terugzien na het afleveren van orthopedisch schoeisel. Mocht u tijdens de inloopperiode dusdanige klachten hebben dat verder lopen belemmerd wordt, neem dan direct contact met ons op via telefoon nummer 06-40131008.

Kosten en vergoedingen (2017)

Voor orthopedische- en semi-orthopedische schoenen geldt voor 2017 een wettelijke eigen bijdrage van € 135. Voor kinderen tot 16 jaar geldt een wettelijke eigen bijdrage van €67,50.

In sommige aanvullende verzekeringspakketten wordt de eigen bijdrage geheel of deels vergoed. Of dat ook voor u geldt, kunt u het beste navragen bij uw zorgverzekeraar.

Onderhoud & Reparatie
Onze producten zijn van verschillende hoogwaardige materialen gemaakt. Regelmatig onderhoud en indien nodig reparatie, verlengd de levensduur van uw hulpmiddel. Vraag onze adviseur naar het juiste onderhoudsmiddel voor uw product. Ook voor reparatie van uw hulpmiddel kunt u bij ons terecht. Zowel onderhoudsmiddelen als reparatie is voor eigen rekening tenzij uw ziektekostenverzekeraar dit in zijn polis heeft opgenomen.

Gebruiksduur & Garantie
Volgens de Nederlandse wet heeft u recht op twee paar adequaat functionerende orthopedische schoenen. Echter; de ziektekostenverzekeraar hanteert een gebruikstermijn van gemiddeld 15-18 maanden. Kinderen 9 maanden. In het begin kunt u dus aan spraak maken op en tweede, het zogenaamde “wisselpaar”. Het kan zijn dat na enige tijd uw (medische) situatie veranderd, of dat uw kind is gegroeid. Dan vervalt de regeling en start de telling weer van voren af aan. U heeft drie maanden garantie op de pasvorm en zes maanden op de materialen(excl. Slijtage e.d.). Indien u hierover vragen heeft neem dan contact op met ons telefoonnummer : 06-40131008  of raadpleeg uw ziektekostenverzekeraar. Wij zijn er om u te helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.